Dyżur Zarządu w każdy czwartek miesiąca, w godz. 11.00 - 13.00
tel. 16 673 2744, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

"Jak przygoda to tylko w Warszawie …"

Utworzono: 09 czerwiec 2019

W dniach 31.05–02.06.2019 członkowie Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Przemyślu oraz sympatycy udali się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Wcześnie w nocy bo o godz. 1.00 zebraliśmy się przed siedzibą BiOSG by wyruszyć w kilkugodzinną podróż autokarową do naszej stolicy.

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty KG SG, gdzie spotkaliśmy się z Komendantem Głównym gen. dyw. SG Tomaszem Pragą i tu muszę podkreślić, że przyjęto nas tam z honorami. Następnie udaliśmy się do Wilanowa, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody zobaczyliśmy Pałac oraz zwiedziliśmy park w Wilanowie. Kolejnym punktem były Łazienki Królewskie, na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb przedstawiających sławnych autorów dramatycznych. Uczestnicy wycieczki zachwycali się także florą i fauną tego parku, do zdjęć "pozowały" nam przepiękne pawie i liczne wiewiórki. Ponadto zobaczyliśmy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pomnik Fryderyka Chopina, Wodozbiór, Starą Pomarańczarnię, Podchorążówkę, Pałac Miślewicki i Oberżę Austernia. Kolejny punkt pierwszego dnia miał być gratką dla kibiców a jak później się okazało zwiedzanie Stadionu Narodowego wszystkim przypadło do gustu i z wielkim zacięciem wszyscy krzyczeli „GOOLLL” I tak minął pierwszy dzień naszej przygody w Warszawie.

Czytaj więcej: "Jak przygoda to tylko w Warszawie …"

Spotkanie Wielkanocne 2019

Utworzono: 18 kwiecień 2019

W dniu 17 kwietnia 2019 roku na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się spotkanie Wielkanocne Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów NSZZ FSG.
Na wstępie spotkania Przewodniczący Koła kol. Cezary Okoczuk przywitał zaproszonych gości
w osobach:

  • płk SG Robert Rogoz - Komendant BiOSG;
  • płk SG Robert Kielar - Zastępca Komendanta BiOSG;
  • ppłk SG Lech Czarnecki - Główny Księgowy BiOSG;
  • ks. kpt. SG Jacek Dzwonek - Kapelan BiOSG;
  • ks. kpt. SG Dariousz Bojczyk - Kapelan BiOSG;
  • ks. ppłk SG Jan Tarapacki - Kapelan BiOSG.

Po przywitaniu głos zabrali kapelani, którzy dokonali wygłosili słowo Boże i poświęcili przygotowane pokarmy. Następnie głos zabrał Komendant BiOSG płk SG Robert Rogoz, który złożył zebranym świąteczne życzenia. W dalszej kolejności nastąpiło podzielenie się jajkiem i złożenie sobie życzeń.
Spotkanie to odbyło się w przyjaznej, rodzinnej i świątecznej atmosferze.
Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji wspaniałego spotkania.


Tekst: Zdzisław Welszyng
foto: Wacław Kabała, Tadeusz Stanisławek

Zebranie sprawozdawcze za 2018 r. oraz jubileusz X-lecia Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów SG w Przemyślu

Utworzono: 01 marzec 2019

W dniu 21 lutego 2019 roku na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok połączone z jubileuszem X–lecia powstania Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów SG wchodzącego w struktury Oddziałowej Organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zebranie podzielono na trzy części:

Pierwsza część sprawozdawcza, na której realizowano poniższe punkty:

1. Otwarcie zebrania
2. Sprawdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego zebrania
4. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania
5. Wybór Sekretarza zebrania
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła – kol. Okoczuk
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego - kol. Bogucki
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – kol. Patrzałek
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi
11. Przedstawienie preliminarza finansowego na rok 2019 – kol. Bogucki
12. Przedstawienie planu zamierzeń na 2019 rok - kol. Głocki
13. Zapoznanie z wytycznymi, uchwałami i zarządzeniami ZG i Oddziałowego NSZZ FSG
14. Przyjęcie uchwał
15. Dyskusja
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie pierwszej części zebrania.

Druga część jubileuszowa związana z X-leciem powstania Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów SG rozpoczęła się od wprowadzenie Sztandaru Związku.

Następnie Przewodniczący Koła kol. Cezary Okoczuk przywitał zaproszonych gości w osobach:

płk SG Józef Burchała - Zastępca Komendanta BiOSG ,
płk SG Robert Kielar - Zastępca Komendanta BiOSG,
ppłk SG Lech Czarnecki - Główny Księgowy BiOSG,
Józef Bąk - Przewodniczący ZW NSZZ Funkcjonariuszy Policji,
Bogdan Pikuła - Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Policji w Przemyślu,
ppłk SG Wiesław Czajkowski - Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań,
mjr SG Jacek Rzepa - Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań,
ks. kpt. SG Jacek Dzwonek - Kapelan BiOSG
Albin Gorzelnik - Pierwszy Komendant BiOSG i założyciel Związków Zawodowych
Henryk Czajkowski - były Komendant BiOSG
Adam Palich - założyciel Związków Zawodowych
Zbigniew Bednarczyk – Wyrób Galanterii Drzewnej Pracownia Fajek Mr Bróg


Po przywitaniu kol. Tadeusz Stanisławek przedstawił krótką informację dotyczącą powstania Koła, a po niej nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień przez kol. Bartłomieja Galantego, kol. Cezarego Okoczuka i kol. Józefa Bąka oraz wystąpienia zaproszonych gości.
Po wystąpieniach gości nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru Związku i zakończenie drugiej części zebrania.

Trzecia część jubileuszu to spotkanie towarzyskie przy uroczystym obiedzie i rozmowach, wspomnienia koleżeńskich w restauracji „Jaglanka”.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia jubileuszu X-lecia powstania Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów SG.

Tekst: Zdzisław Welszyng
Foto: Adam Kruk

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia MSWiA z dn. 16 września 2005 r.

Utworzono: 21 styczeń 2019

info: http://nszzfsg.pl

W dniu 18 stycznia 2019 r. w Trybunale Konstytucyjnym został złożony wniosek Zarządu Głównego NSZZ FSG o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Straży Granicznej oraz Europejską Kartą Społeczną.

Istotą wniosku jest zakwestionowanie przepisów, które regulują zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego wypłacanego w zamian za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby. Zakwestionowane przepisy prowadzą do niepełnego rekompensowania niewykorzystanych urlopów i czasu wolnego, albowiem wartość wypłacanego równoważnika jest niższa od rzeczywistej wartości przepracowanego czasu służby. Z tego względu zakwestionowane przepisy są w ocenie Zarządu Głównego sprzeczne zwłaszcza z konstytucyjnym prawem do urlopu i maksymalnych norm czasu pracy.

Wyjaśniamy jednocześnie, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian ustawowych prowadzących do zmiany przepisów regulujących ustalanie wysokości ekwiwalentów. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, kiedy prace nad projektem ustawy zostaną zakończone, ani też jaki będzie ostateczny kształt ustawy. Zgodnie z obecną treścią art. 4 ust. 2 projektu, nowe regulacje dotyczące ekwiwalentu będą miały zastosowanie jedynie w stosunku do spraw dotyczących zwolnienia funkcjonariusza ze służby wszczętych i nie zakończonych przed dniem w życia ustawy.

Oznacza to, że funkcjonariusze, którzy odeszli na służbę przed wejściem w życie ustawy i otrzymali już świadczenia związane ze służbą, nie będą beneficjentami nowych przepisów. Dlatego też został przygotowany wzór wniosku o ponowne przeliczenie i wypłatę ekwiwalentu dla byłych funkcjonariuszy – aby po korzystnym wyroku również oni mogli dochodzić swoich praw. Jeżeli przedmiotowy wniosek zostanie przez Trybunał uwzględniony, ci funkcjonariusze, którzy złożyli przygotowany wniosek, będą mieli szanse wznowić postępowania i uzyskać zaległy ekwiwalent.

Skan złożonego wniosku  -->> pobierz

Spotkanie opłatkowe 2018 r.

Utworzono: 22 grudzień 2018

W dniu 18.12.2018 r. na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się Spotkanie Opłatkowe członków Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy BiOSG - Koło Nr 1 Emerytów i Rencistów oraz zaproszonych gości.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Koła kol. Cezary Okoczuk, który przywitał wszystkich uczestników spotkania i złożył wszystkim świąteczne życzenia, następnie głos zabrał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Robert Rogoz, który przekazał wszystkim emerytom i ich rodzinom piękne świąteczne życzenia.
W dalszej kolejności ks. kapelan Jacek Dzwonek pobłogosławił opłatki i pokarmy wigilijne a zgromadzeni emeryci oraz zaproszeni goście składali sobie życzenia Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku przy dźwiękach kolęd i pastorałek.
Po podzieleniu się opłatkami w świątecznym nastroju kosztowano potraw wigilijnych i prowadzono ożywione dyskusje na tematy bieżące jak i słychać było liczne wspomnienia , które budziły dużo westchnień i uśmiechów.

Uroczystości z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Utworzono: 08 grudzień 2018

13 listopada 2018 r. w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, odbyły się uroczystości z okazji 100-tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W zbiórce wzięła udział kadra oddziału na czele z Komendantem Oddziału płk SG Robertem Rogozem. Szczególnie wymowny charakter, z racji okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości, miało uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.
Święto było również okazją do wręczenia aktów mianowania oraz wyróżnień dla funkcjonariuszy i pracowników. W trakcie uroczystości wyróżniono również członków naszego Koła, brązową odznaką Bieszczadzkiego Oddziału SG kol. Cezarego Okoczuka i pamiątkowymi medalami z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości kol. Tadeusza Stanisławka, kol. Tadeusza Gałkę i kol. Henryka Patrzałka.
Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów z kompanią reprezentacyjną oraz z pocztem sztandarowym Bieszczadzkiego Oddziału SG i pocztem ze sztandarem NSZZ FSG BiOSG.

  

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information