Dyżur Zarządu w każdy czwartek miesiąca, w godz. 11.00 - 12.00
tel. 16 673 2744, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga! - do odwołania dyżury zarządu w budynku nr 1 (dawny sztab),
w każdą środę miesiąca, w godz. 12.00–14.00, pokój nr 15 (parter),
Nr tel. 16 673 2744 pozostaje bez zmian.

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia w sprawie waloryzacji rent i emerytur

Utworzono: 30 grudzień 2012

Trybunał orzekł, że konsekwencją wejścia w życie zakwestionowanych przepisów ustawy z 13 stycznia 2012 r. nie jest wyłączenie waloryzacji. Zatem pomimo zmiany przepisów nie doszło do pozbawienia uprawnienia do waloryzacji świadczeń, ale jedynie do zmiany metody waloryzacji.

Trybunał podkreślał, że polski system ubezpieczeń społecznych nie określa w sposób absolutny zasady wzajemności składki i prawa do świadczenia. Przy ustalaniu prawa do świadczeń lub ich wysokości w zakresie określonym w ustawie są uwzględniane również okresy nieskładkowe, niezwiązane z wykonywaniem działalności zawodowej i obowiązkiem opłacania składki, a ponadto przewidziana jest górna granica świadczenia, jakie można otrzymać. Nie zawsze więc - z konstytucyjnego punktu widzenia - jako nieprawidłowość należy traktować brak prostej zależności między prawem do świadczeń i ich wysokością, a okresem opłacania i rozmiarem składki.


Trybunał stwierdził, że waloryzacja nie musi zawsze odzwierciedlać zmiany siły nabywczej świadczeń na skutek inflacji. Waloryzacja kwotowa, wprowadzona ustawą z 13 stycznia 2012 r., nie stanowi więc konstytucyjnie nadmiernej ingerencji w proporcję pomiędzy wysokością opłacanych składek, a wysokością świadczeń, a przez to nie narusza istoty prawa do zabezpieczenia społecznego. Trybunał ponadto stwierdził, że odmienne potraktowanie uprawnionych do świadczeń zabezpieczenia społecznego w następstwie waloryzacji kwotowej było usprawiedliwione. Trybunał podniósł też, że waloryzacja kwotowa została wprowadzona ze względu na konieczność realizacji konstytucyjnych zasad: zachowania równowagi finansów publicznych oraz solidaryzmu społecznego.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia ochrony praw nabytych przez kwestionowane przepisy, Trybunał stwierdził, że od chronionego konstytucyjnie prawa do waloryzacji jako elementu prawa do zabezpieczenia społecznego należy odróżnić metodę podwyższania nominalnej wartości świadczenia. Trybunał stwierdził, że wprowadzona w 2012 r. przez ustawodawcę waloryzacja kwotowa była zgodna z zasadą sprawiedliwości społecznej, ponieważ jej celem było zahamowanie tendencji spychania najuboższych emerytów i rencistów oraz innych osób pobierających świadczenia z zabezpieczenia społecznego w sferę ubóstwa, w tym skrajnego.

Ponadto Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia zasady równości wobec prawa oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa różnicując wysokość świadczeń w zależności jedynie od daty ich przyznania. Kwestionowana ustawa podniosła kwotę najniższej renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z 728,18 zł miesięcznie do 799,18 zł miesięcznie oraz poddała waloryzacji kwotowej w wysokości 71 zł wszystkie świadczenia.

Wyrok jest ostateczny. O tym, że orzeczenie Trybunału jest dość kontrowersyjne świadczy to, iż aż 5 sędziów zgłosiło zdania odrębne.

Skutkiem takiego, a nie innego orzeczenia Trybunału jest brak podstawy do wznowienia postępowania przed organem ZUS. Wznowienie takie jest bowiem możliwe na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, który mówi: "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania".

 


Źródło: www.onet.pl

  

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information