Ważna informacja dla represjonowanych emerytów mundurowych spłacających kredyty mieszkaniowe

Drukuj
Utworzono: 05 marzec 2017
Administrator2 Odsłony: 547

Podjęta pośpiesznie, z pogwałceniem wszelkich zasad i reguł państwa prawa USTAWA REPRESYJNA, oprócz pozbawienia emerytów mundurowych środków materialnych na zaspokajanie bieżącej egzystencji spowodowała, że nie z własnej woli stali się oni nagle niewypłacalnymi dłużnikami. W wielu przypadkach, po spłaceniu raty kredytu mieszkaniowego REPRESJONOWANEMU EMERYTOWI MUNDUROWEMU posiadającemu taki kredyt, zabraknie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

 

REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW MUNDUROWYCH ustawodawca postawił przed alternatywą: spłacać kredyt i umrzeć z głodu lub nie spłacać i przeżyć, skazując się tym samym na bezdomność. Art. 75 Konstytucji RP brzmi: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”.
Jak widać, ta haniebna ustawa łamie art. 75 Konstytucji RP i uniemożliwia REPRESJONOWANYM EMERYTOM korzystać z dobrodziejstwa jej zapisów.
Chciałbym, zatem REPRESJONOWANYM EMERYTOM MUNDUROWYM przekazać kilka ważnych informacji dotyczących PROGRAMU WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRZY ZACIĄGNĘLI KREDYT MIESZKANIOWY.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 9 października 2015r o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 poz. 1925)

KTO MOŻE, SKORZYSTAC Z PROGRAMU
Osoba która:
1. Korzysta z kredytu udzielonego na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, przy czym sfinansowana kredytem nieruchomość stanowi jej miejsce zamieszkania.
2. Znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i spełnia przesłanki uzyskania wsparcia

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK O WSPARCIE
Wniosek o udzielenie wsparcia, kredytobiorcy mogą składać w jednostkach banku do 31 grudnia 2018r. (program obowiązuje od 19 lutego 2016 r.)

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu przy spełnieniu następujących warunków:
- jeżeli wysokość przewidywanej raty jest wyższa niż 1500 zł – miesięczne wsparcie nie może być wyższe niż 1500 zł;
- jeżeli do spłaty pozostaje mniej niż 18 rat, wsparcie obejmuje tylko pozostałą do spłaty liczbę rat.

WYPLATA WSPARCIA
- wyplata następuje po zakwalifikowaniu wniosku o udzielenie wsparcia i zawarciu umowy;
- wsparcie musi być przeznaczone bezpośrednio na spłatę kredytu;
- wsparcie uruchamiane jest z płatnością pierwszej raty przypadającej po terminie zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

KIEDY NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA
- kiedy umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
- w dniu złożenia wniosku kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub posiada inne spółdzielcze; lokatorskie prawo do lokalu mieszkaniowego lub jest najemcą innego lokalu mieszkalnego.

ZWROT WSPARCIA
- spłacanie wsparcia rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty wypłaty ostatniej raty wsparcia;
- wsparcie spłacane jest przez 8 lat w równych oprocentowanych miesięcznych ratach.

O więcej szczegółów dotyczących programu wsparcia proszę się zawracać do banków, które udzieliły Państwu kredytów mieszkaniowych.
Żywię nadzieję, że „dojna zmiana” potknie się o własne nogi i REPRESJONOWANI EMERYCI MUNDUROWI nie będą mieli potrzeby korzystać z przedstawionego programu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information