Dyżur Zarządu w każdy czwartek miesiąca, w godz. 11.00 - 12.00
tel. 16 673 2744, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga! - do odwołania dyżury zarządu w budynku nr 1 (dawny sztab),
w każdą środę miesiąca, w godz. 12.00–14.00, pokój nr 15 (parter),
Nr tel. 16 673 2744 pozostaje bez zmian.

Pisma Prezydenta FSSM RP w obronie emerytów i rencistów mundurowych

Drukuj
Utworzono: 15 marzec 2017
Administrator2 Odsłony: 351

13 marca 2017
p.o. Rzecznik ZEiRSG - Jerzy Jankowski

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej!

W okresie procedowania nad ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r., obniżającą w sposób radykalny emerytury i renty policyjne – w tym również części b. funkcjonariuszom SG – Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podejmowała szereg działań w celu niedopuszczenia do uchwalenia tej ustawy lub ograniczenia drastyczności jej zapisów. Działania te były opisywane na naszej stronie internetowej. Niestety, ustawa ta została przez Sejm uchwalona (w wątpliwym trybie proceduralnym) i następnie podpisana bez żadnej refleksji przez Prezydenta RP. W związku z tym Federacja zintensyfikowała swoje kolejne poczynania, koncentrując się na prawnych aspektach zmierzających do zaskarżenia ustawy, przygotowania sądowej ścieżki postępowania odwoławczego od decyzji ZER MSWiA oraz zorganizowania w miarę możliwości działań pomocowych dla przyszłych poszkodowanych tą ustawą.

W załączeniu  zamieszczamy skany niepublikowanych dotąd niektórych pism Prezydenta Federacji, wysłanych w większości już po uchwaleniu i podpisaniu ustawy represyjnej  >> pobierz

Ustawa represyjna - analiza art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Drukuj
Utworzono: 14 marzec 2017
Administrator2 Odsłony: 1086

Poniżej zamieszczamy analizę art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., która została zamieszczona na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (http://www.fssm.pl).

W załączeniu również:

  • Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... z dnia 9 grudnia 2016 r.  >> pobierz;
  • Opinia prawda kancelarii Widacki  >> pobierz;

 

Analiza Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

„Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze 

względu na: 

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., wszczególności z narażeniem zdrowia i życia. 

Czytaj więcej: Ustawa represyjna - analiza art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG

Drukuj
Utworzono: 05 marzec 2017
Administrator2 Odsłony: 706

Napisane: 03 marzec 2017.

Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

jako byli komendanci główni, generałowie i admirałowie Straży Granicznej, w imieniu funkcjonariuszy pełniących w przeszłości służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej, występujemy do Pana Ministra o zastosowanie art. 8a ust. 1 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wobec osób które zostaną nią objęte tylko dlatego, że pracowały w przeszłości w strukturach podległych Zarządowi Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza bądź Zarządowi Kontroli Ruchu Granicznego.

Czytaj więcej: Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG

Ważna informacja dla represjonowanych emerytów mundurowych spłacających kredyty mieszkaniowe

Drukuj
Utworzono: 05 marzec 2017
Administrator2 Odsłony: 412

Podjęta pośpiesznie, z pogwałceniem wszelkich zasad i reguł państwa prawa USTAWA REPRESYJNA, oprócz pozbawienia emerytów mundurowych środków materialnych na zaspokajanie bieżącej egzystencji spowodowała, że nie z własnej woli stali się oni nagle niewypłacalnymi dłużnikami. W wielu przypadkach, po spłaceniu raty kredytu mieszkaniowego REPRESJONOWANEMU EMERYTOWI MUNDUROWEMU posiadającemu taki kredyt, zabraknie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj więcej: Ważna informacja dla represjonowanych emerytów mundurowych spłacających kredyty mieszkaniowe

Niekonstytucyjność ustawy dezubekizacyjnej

Drukuj
Utworzono: 28 luty 2017
Administrator2 Odsłony: 501

Opinia pochodzi z profilu: Adw. Jarosław Kaczyński LegalPartners Kancelaria Adwokacka

https://www.facebook.com/LegalPartners.

Analizując ustawę dezubekizacyjną należy wskazać iż jest ona niekonstytucyjna w kliku aspektach.

W pierwszej kolejności ustawa ta łamie zasadę trójpodziału władzy, gdyż Ustawodawca wchodzi w kompetencję Sądów powszechnych i ocenia służbę zbiorowo wszystkich funkcjonariuszy. Takie działanie łamie również konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, gdyż jest działaniem w ramach odpowiedzialności zbiorowej, naruszające wcześniejszą umowę społeczną, zgodnie z którą osoby przystępujące do służby i wykonujące ją w sposób rzetelny miały otrzymać godziwą emeryturę. Pamiętajmy, że często są to osoby, które były wielokrotnie odznaczane za swoją służbę i oceniane bardzo pozytywnie przez przełożonych oraz przez polityków, także z aktualnej ekipy rządzącej. Ustawa ta łamie również zasadę równości wobec prawa, gdyż inaczej traktuje funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku oraz tych, którzy dopiero wtedy przystąpili do służby (i często byli szkoleni przez swoich starszych, utytułowanych kolegów). Nie można również zapomnieć o zasadzie ochrony praw nabytych – każdy z poszkodowanych tą ustawą swoją ciężką pracą, służbą wypracował należne świadczenia emerytalne. Teraz są one im zabierane.

Czytaj więcej: Niekonstytucyjność ustawy dezubekizacyjnej

  

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information